Týden humanitních věd 2015

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO uspořádáním Týdne humanitních věd. Program Týdne humanitních věd je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na Filozofické fakultě MU.

Na co se můžete těšit?

Náplň tvoří konference, odborné i popularizační přednášky a prezentace výzkumu a výuky z oblasti filozofie, psychologie, pedagogiky, jazykovědy, knihovnictví, teorie filmu, divadla, hudby, výtvarného umění, religionistiky, historie, archeologie a dalších oborů. Celý program Týdne humanitních věd na FF MU je přístupný široké veřejnosti.

  • Slavnost Týdne humanitních věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
  • Slavnostní otevření kognitivní laboratoře Centra podpory humanitních věd
  • Přednášky, semináře a setkání na více než 20 pracovištích

16. - 20. 11.
2015

FF MU
BRNO

20 ODBORNÝCH
PRACOVIŠŤ

36
UDÁLOSTÍ

Slavnost Týdne vědy na Filozofické fakultě - 18. 11. 2015

Aula FF MU (místnost C33)


-

Slavnostní zahájení

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou a magisterskou diplomovou práci

Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci

Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2014

-

Mgr. Peter Milo, D.Phil.

Středověká vesnice v letech 500 až 1000 po Kr. Člověk raného středověku prožil většinu svého života na venkovském sídlišti a v jeho blízkém okolí. Zde se narodil, vyrůstal, pracoval a také zemřel. Vzhledem na redukované, popřípadě regionálně vůbec nevyvinuté sídelní struktury vyššího stupně, jako jsou například hradiště a města, můžeme agrární sídliště označit za základní hospodářský a společenský pilíř tehdejší společnosti. V dobových písemných záznamech jsou však téměř bez výjimky obcházeny. Náš hlavní zdroj poznání proto představuje archeologický výzkum.


Blok příspěvků věnovaný 600. výročí upálení mistra Jana Husa

Plakát k představení

-

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Mistr Jan Hus ještě dnes (i na FF MU)

V krátkém výkladu bude tento český reformátor představen slovy jeho vlastní charakteristiky. Dále, byť pouze v přibližném schématu, bude poukázáno na modely vnímání jeho postavy našimi současníky. Posléze budou přiblíženy výsledky edičního, překladatelského a interpretačního úsilí husovského týmu při Ústavu klasických studií.

-

Kdo chce Husa velebít, důvod si vždy najde

Představení Divadelního spolku Titivillus při Ústavu klasických studií
Osobnost Jana Husa se objevuje v četných dílech české literatury a filmu – kdo by neznal Mistra Jana, odvážného kritika nešvarů církve, tak jak vystupuje z dramat J. K. Tyla a Aloise Jiráska? Kdo by si nevzpomenul na pražského kazatele coby neohroženého zastánce chudiny, jak jej na filmovém plátně zvěčnil Otakar Vávra? A komu nevytane na mysli ve spojení s Husovým jménem současně též označení „kacíř“? Ale jak to s ním vlastně bylo doopravdy? Byl to kacíř, nebo hrdinný reformátor středověké církve? Podívejte se s námi na Mistra Jana očima prosté ženy Fídy, zbožného bratra Celestina a Husova žáka Petra z Mladoňovic.

HUME lab

Slavnostní otevření kognitivní laboratoře Centra podpory humanitních věd

Čtvrtek 19. 11. v 11:00 hodin
FF MU, A. Nováka 1, zasedací místnost děkanátu (budova C), HUME lab I (budova B2), HUME lab II (suterén budovy A)

11:00 Slavnostní zahájení provozu laboratoře za účasti děkana FF MU prof. PhDr. Milana Pola, CSc. (zasedací místnost děkanátu, budova C)

Prezentace vybrané přístrojové techniky v prostorách laboratoře

(omezená kapacita účastníků, nutno se přihlásit přes registrační formulář)

  HUME lab I, budova B2 HUME lab II, budova A
13:00 3D vizualizace EEG, fNIRS
14:00 Monitory sociální interakce a tělesné aktivity Eyetracking
15:00 3D vizualizace EEG, fNIRS
16:00 Monitory sociální interakce a tělesné aktivity Eyetracking

Registrační formulář

Program jednotlivých pracovišť

Den otevřených dveří v nové knihovně Historického ústavu

Pondělí 16.11. v 10:00 a 14:00 hodin FF MU, A. Nováka 1, knihovna HÚ, budova B2, 5. podlaží Prohlídka nově otevřené knihovny Historického ústavu s komentovaným výkladem.

Laboratoř vzdělávacích technologií

Prezentace

Mgr. Marie Indráková Pondělí 16.11. v 15:00 do 16:30 FF MU, A. Nováka 1, budova C, zvýšené přízemí vpravo Přijďte si vyzkoušet technologie, s nimiž se učí aktivně zacházet již na základních a středních školách. Přijďte poznat nejnovější trendy ve vzdělávání pomocí dotykových zařízení, systémů umělé inteligence, chytrých hodinek a mnoha dalších technologií.

KISKfórum

Minikonference

Středa 18.11. v 15:00 hodin Bílý dům, Žerotínovo náměstí 6, Malý sál Informační věda jako věda zítřka – příspěvky vyučujících, studentů i externích spolupracovníků Kabinetu informačních studií na tradiční komunitní minikonferenci pořádané studenty KISK. Program bude upřesněn na stránkách kisk.phil.muni.cz.

Webinářové odpoledne

Online přednášky

Středa 18.11. v 16:00 – 19:00 hodin Online prostředí - connect.cesnet.cz/mu-ff-kisk-uisk Přihlášení je možné buď pomocí UČO a sekundárního hesla, nebo přes návštěvnický účet. V rámci předmětu Knihovny 2020 nabízejí odborníci z Kabinetu informačních studií a knihovnictví formou webinářů pohled na informační technologie a knihovny.

V průběhu odpoledne proběhnou tyto tři webináře:

Mgr. Michal Černý

Počítačové zpracování emocí, umělá inteligence a osobní virtuální asistenti ve vzdělávání

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

(Ne)využití dotykových ICT a jejich nástrojů v informačním vzdělávání

PhDr. Martin Krčál

Možnosti uplatnění informačního kurátorství s využitím IT v knihovnách


Informace, které vás mohou stát život

Přednáška

Pavla Holcová Čtvrtek 19.11. v 15:50–17:25 hodin FF MU, A. Nováka 1, učebna D22 Přednáška proběhne v rámci předmětu Blok expertů, do něhož zve Kabinet informačních studií a knihovnictví odborníky z různých oblastí. Bude se týkat práce novináře v dnešním světě a práce s citlivými informacemi.

Setkání Klubu kritického čtení

Diskuzní klub

Mgr. Jan Martinek, Bc. Radek Dobrovolný Čtvrtek 19.11. od 18:00 hodin FF MU, A. Nováka 1, budova C, zvýšené přízemí, seminární učebna KISK Setkání klubu kritického čtení v rámci Týdne vědy. Proberme se několika texty o vědě, stereotypech a rovných příležitostech.

Shakespeare ve světě snů: snění a jeho role v shakespearovském dramatu

Přednáška v češtině

Mgr. Filip Krajník, Ph.D Pátek 20.11. v 17:45–18:45 hodin FF MU, Gorkého 7, místnost J22 Přednáška představí, jakým způsobem renesanční svět chápal sny a snění a jakým způsobem se soudobé představy o těchto fenoménech promítly do anglického renesančního dramatu, zejména děl Williama Shakespeara.

The H.E.A.T. Paradigm: Theatre For Personal and Social Change (Paradigma H.E.A.T.: Divadlo osobní a společenské proměny)

Dvoudenní workshop vedený v angličtině

Jessica Litwak, Ph.D. Středa 18.11. a čtvrtek 19.11. ve 12:30–14:30 hodin FF MU, Gorkého 7, místnost J001 Join experienced theatre artist, activist and scholar Jessica Litwak for this unique workshop. Using the four disciplines of the H.E.A.T. Collective (Healing, Education, Activism and Theatre) Litwak merges aspects of drama therapy, peacebuilding theories and high level theatre skills. A balance between active creative work and vibrant discussion, the workshop introduces participants Litwak’s Voice Progression a technique for warming up the body and voice in preparation for a full range of theatrical generosity. Participants will also explore elements of Theatre of the Oppressed, Playback, Playwriting, Acting and Viewpoints. This workshop provides an introduction to a set of important tools for meaningful theatre making, students will gather skills, create project ideas and experience a true sense of community.

Divadlo osobní a společenské proměny, možnosti performance pro život a šíření míru

Přednáška v angličtině

Jessica Litwak, Ph.D. Středa 18.11. ve 14:30–16:00 hodin FF MU, Gorkého 7, místnost J001 Jessica Litwak, Ph.D., stálá členka organizace Theatre Without Borders (Divadlo bez hranic), promluví o svých zkušenostech profesionální divadelní umělkyně (působí jako dramatička, herečka, režisérka a pedagožka), která svou kariéru zasvětila divadlu jako prostředku společenské proměny. Strhujícím způsobem promluví o svých zkušenostech z USA, Evropy a Středního východu, kde se věnovala praktickému divadlu a vzdělávání v ohrožených komunitách. Seriózně i s humorem představí svůj unikátní koncept vyvažující špičkové umělecké výkony a službu veřejnosti. Dále bude prezentovat své teorie divadla a promluví o své současné i předchozí práci v oblasti řízení sociálně angažovaného divadla v zónách konfliktu po celém světě. Dr. Litwak se také podělí o dovednosti vhodné pro etickou proměnu konfliktu a nabídne zdroje potřebné k připojení se ke globální síti zodpovědně přemýšlejících divadelních umělců.

Den filozofie

Cyklus přednšek

Čtvrtek 19.11. ve 10:30–16:00 hodin FF MU, A. Nováka 1, posluchárna A11 Anotace a harmonogram: 10:30–12:30 doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.: Hry středověkých filosofů doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.: Placatá Země a přidružené nesmysly z dějin kosmologie 14:00–16:00 Mgr. Markéta Ledvoňová: Hvězda mezi kometami: Galileo Galilei na jevišti dvorské disputace Mgr. Zuzana Kobíková: Organický versus mechanický: revize obrazu významové opozice Mgr. Kateřina Šimáčková: Tři mýty v diskusi o svobodné vůli

Životní styl a chování související se zdravím

Série příspěvků

Středa 18.11. v 9:10–10:40 hodin FF MU, A. Nováka 1, místnost B2.13 PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.: Životní styl a chování související se zdravím v průběhu života Příspěvek zpracovává dílčí úkol výzkumu podporovaného GA ČR (č. 13-19808S). Cílem je srovnat životní styl a chování související se zdravím kohort mladých, středních a zralých dospělých a kohorty seniorů. Celkový počet respondentů tvoří 1498 osob (69% žen) ve věku od 20 do 93 let. Sledovanými komponentami chování souvisejícího se zdravím jsou orientace na zdravou výživu, pravidelnost režimu, pohybová aktivita, vyhýbání se návykovým látkám a péče o duševní hygienu. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.: Životní styl a chování související se zdravím u adolescentů v ČR Studie zpracovává dílčí výsledky rozsáhlého výzkumného záměru podporovaného GA ČR (č. 13- 19808S). Jejím cílem je porovnat životní styl a chování související se zdravím v průběhu adolescence. Celkový počet respondentů tvořilo 835 adolescentů (47,4 % žen a 52,6 % mužů) ve věku 12-19 let (35,3 % v období rané a střední adolescence a 64,7 % v období pozdní adolescence). Shlukovou analýzou jsme vytvořili typologie založené na empiricky zjištěných faktorech chování souvisejícího se zdravím a navazující analýzou rozptylu jsme posoudili, zda se jednotlivé typy od sebe liší ve vybraných osobnostních charakteristikách. PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.: Projekce dokumentárních výukových filmů realizovaných v kontextu projektu OPVK Inovace vzdělání v psychologii.

Toulky po Japonsku

Přednáška

Mgr. Jiří Matela, M.A. Středa 18.11. v 17:30 hodin FF MU, A. Nováka 1, posluchárna D22 Cestopisné povídání o možnostech a zajímavostech cestování v Japonsku formou besedy s promítáním audiovizuálních materiálů.

Japonsko na vlastní kůži

Přednáška

Středa 18.11. ve 12:30 hodin FF MU, A. Nováka 1, učebna B2.13 Během přednášky představí studenti japanistiky svůj pohled na fungování japonské společnosti díky zkušenostem, které načerpali během svého ročního studijního pobytu na japonské univerzitě.

Alternace vokalické délky u prefixů a předložek v češtině

Přednáška

Mgr. Pavel Caha, Ph.D. a Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. Středa 18.11. ve 12:30–13:30 hodin FF MU, Joštova 13, učebna M25 Přednáška ukazuje paralelu mezi vázanými a volnými "particles" v germánských jazycích dlouhými a krátkými variantami prefixů a předložek v češtině.

Jak chutná práce jazykového korektora

Přednáška

Mgr. Hana Žižková Čtvrtek 19.11. 2015 v 9:10–10:45 hodin FF MU, Gorkého 7, učebna G13 Nahlédnutí do kurzu, který studenty češtiny připravuje na působení v redakcích knih, novin a časopisů. Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušené korektorky sami vyzkoušet řadu praktických úkolů souvisejících s úpravami textu. Připraveny budou i ukázky ze studentského sběru kuriózních jazykových a pravopisných chyb.

Mé počítače mi rozumějí

Motivační odpoledne (nejen) pro zájemce o obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. a spol. Pátek 20.11. ve 14:00–16:00 hodin FF MU, A. Nováka 1, zasedací místnost děkanátu budova C, 2. patro Někteří lidé rozumějí počítačům, počítače ale nerozumějí nikomu. Je možné, aby nám všechny ty krabice a krabičky jednou porozuměly? Ano, částečně se to děje už teď! Počítačové zpracování přirozeného jazyka má řadu aplikací, které lidé používají každý den: internetové vyhledávače, prediktivní psaní, strojový překlad, rozpoznání řeči, odpovídání na otázky, slovníky všeho druhu a mnoho dalšího. Návštěvníci motivační prezentace se seznámí s nástroji počítačového zpracování jazyka a budou si je moci vyzkoušet. Čekají na ně i jazykové hry a hlavolamy.

Den s českou literaturou

Přednášky akademiků a studentů

Středa 18.11. od 9:00 hodin FF MU, Údolní 53, učebna U35 9:00–9:20 Mgr. Petra Králová: Přepisování zkušenosti ve vybraných prózách Jiřího Kratochvila a Angely Carterové (prezentace úspěšně obhájené DP z oboru Literatura v mezikulturní komunikaci) 9:30–9:50 Mgr. Jakub Jedounek: Karel Schulz: Kontrast jako způsob interpretace (prezentace úspěšně obhájené DP z oboru Český jazyk a literatura) 10:00–10:30 Mgr. Hana Klhůfková: Biblické motivy v tvorbě Jana Amose Komenského (prezentace úspěšně obhájené DP z oboru Český jazyk a literatura) 10:40–11:00 Mgr. Barbora Svobodová, Mgr. Zdeněk Ježek, Bc. Lucie Štěrbová: Prezentace studentského časopisu Pulsy (připravované číslo k poctě p. prof. Zdeňka Kožmína a seznámení s čísly předchozími) 11:00–11:20 dr. Tereza Dědinová: Prezentace své odborné monografie Po divné krajině (charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury) 11:20–11:40 dr. Zuzana Fonioková: Prezentace své odborné monografie Kazuo Ishiguro and Max Frisch: Bending Facts in Unreliable and Unnatural Narration 11:50–12:00 dr. Luisa Nováková, dr. Zuzana Urválková: Prezentace ústavního časopisu Bohemica litteraria 12:00–13:30 pauza na oběd 13:30–14:10 Mgr. Dagmar Dvořáková: Tvůrčí psaní na školách (prezentace řešeného grantového projektu FR MU)

Přednáškové dopoledne

Čtvrtek 19.11. v 10:00 hodin FF MU, Gorkého 7, posluchárna J31 doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.: K 70. výročí založení semináře pro etnografii a etnologii Petra Mandíková: Poznatky z terénního výzkumu Gagauzů v Moldavsku Mgr. Eva Šipöczová: Politická anekdota – zosmiešňovanie moci v súčasnej spoločnosti Mgr. Barbora Machová: Ivonče – Filmový dokument o makedonské každodennosti (2012)

Vyměřování Německa. Promluvy o podstatě němectví

Přednáška v němčině

Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. Středa 18.11. ve 14:10 hodin FF MU, Gorkého 7, posluchárna G31 V přednášce Aleš Urválek představí některé teze své knihy Vyměřování Německa. Promluvy o podstatě němectví, jež se týkají literární reflexe němectví zejména v díle G. Grasse, M. Walsera a H. M. Enzensbergera.

Nobelova cena za mír a dnešní Norsko – k aktuálním souvislostem

Přednáška

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. Čtvrtek 19.11. ve 14:10 hodin FF MU, Gorkého 7, učebna J21 Osobnost Alfreda Nobela a cena za mír. Norský nobelovský komitét. Norští laureáti. Fridtjof Nansen. Odd Nansen. Nansenův pas. Nansenova nadace. Společenská a politická situace v dnešním Norsku. Co víme o letošním laureátovi?

Mezi tichem a růží: lyrika Jana Skácela na cestě do německé literatury

Přednáška

PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D. Pondělí 16.11. ve 12:30 hodin FF MU, A. Nováka 1, posluchárna B2.24 Roman Kopřiva, autor první monografie o vztazích mezi Reinerem Kunzem a Janem Skácelem (Internationalismus der Dichter) promluví o iniciačním působení Skácelovy lyriky na tvorbu tohoto významného německého lyrika v jejím rozpětí a napětí mezi inspirací moravským tónem a hermetismem moderny. Významný německý lyrik a překladatel Reiner Kunze obdržel v roce 2014 Cenu Jihomoravského kraje a cenu Gratias agit českého ministra zahraničí, v Německu Hohenschönhausenskou cenu a jakožto poetický připravovatel znovusjednocení Německa Cenu Franze Josefa Strauße jako jediný nepolitik (vedle H. Kohla, G. W. Bushe, Michaila Gorbačova aj.) Ocenění na české i německé straně zároveň připomínají Kunzovo překladatelské dílo, zejména překlady z české literatury.

K odkazu Vladimíra Helferta

Mezinárodní muzikologická konference

Středa 18.11. FF MU, Janáčkovo náměstí 2, posluchárna N21 Jednodenní mezinárodní hudebněvědná konference je věnována významnému hudebnímu vědci, pedagogovi, muzejníkovi, hudebníkovi a organizátorovi hudebního života prof. PhDr. Vladimíru Helfertovi (1886–1945), zakladateli Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Do našich dějin se zapsal odborným i lidským odkazem a letošní 70. výročí konce 2. světové války připomíná hrdinský závěr jeho života. Konference zhodnotí jeho život a dílo ve světle současného stavu bádání, vybrané příspěvky budou publikovány.

Oratorium Joseph Umstatt: Durch das Treu und die Andacht gecrönte Jahrhundert

Středa 18.11. v 19:30 FF MU, Janáčkovo náměstí 2, posluchárna N21 U příležitosti jednodenní konference k poctě Vladimíra Helferta, zakladatele Ústavu hudební vědy, bude po 270 letech v novodobé premiéře zrealizováno oratorium Josepha Umstatta Durch das Treu und Andacht gecrönte Jahrhundert (Věrností a zbožností korunované století) zkomponované pro Brno. Oratorium bylo poprvé provedeno roku 1745 pod širým nebem, na prostranství před kostelem sv. Jakuba v rámci oslav stoletého výročí odražení švédských vojsk. Komorní soubor řídí Robert Hugo, vedoucí Akademie staré hudby FF MU. Projekt je připraven s podporou Fondu rozvoje Masarykovy univerzity.

Interpassivity & the Prosthesis of Experience in Contemporary Fiction, Art & Theory

Přednáška v angličtině

dr. Louis Armand Středa 18.11.– pátek 20.11. FF MU, Janáčkovo náměstí 2, posluchárna N51 A three-day seminar will discuss the “technologisation” of experience through the work of various writers, artists, architects, photographers, film makers, philosophers and theorists, including William Gibson, Stelarc, Alan Sondheim, Slavoj Žižek, Nam June Paik, Donna Haraway, Ridley Scott… examining both contemporary manifestations and historical antecedents, from Jeremy Bentham’s “Panopticon” and Charles Babbage’s “Analytic Engine,” via the time-motion studies of the Gilbreths, to the birth of the modern computer, virtual reality and artificial intelligence. Armand is a senior lecturer in English Literature and Literary Theory and Director of the Centre for Critical and Cultural Theory at Charles University in Prague. More about the lecturer: https://atelierlouisarmand.wordpress.com/about/

Al-Ghazali and his critique of philosophy

Přednáška v angličtině

prof. Kenneth Garden (University of Tufts) Středa 18.11. ve 12:30–14:00 hodin FF MU, A. Nováka 1, učebna A21 Přednáška renomovaného odborníka na vývoj súfismu v severní Africe a muslimské Španělsko ve 12. a 13. stol., autora knihy The First Islamic Reviver Abu Hamid al-Ghazali and his Revival of the Religious Sciences (Oxford University Press, 2014).

Pracovně-vědecké setkání Ústavu klasických studií

Pátek 20. 11. v 9:00–12:00 FF MU, A. Nováka 1, učebna A21 Pravidelné setkání, během kterého pracovníci a doktorští studenti ÚKS prezentují své badatelské projekty.

Mezigenerační učení: učení na pracovišti, v komunitě a v rodině

Mezinárodní sympozium

Čtvrtek 19.11. – pátek 20.11. FF MU, Arna Nováka 1, učebny v budově B2 Mezinárodní sympozium Mezigenerační učení: učení na pracovišti, v komunitě a v rodině se věnuje fenoménu, který přirozeně doprovází každého jedince jeho životem. Sympozium má za cíl pojmenovat roli mezigeneračního učení coby „praxe, která svádí dohromady lidi v účelných, vzájemně přínosných aktivitách, které podporují větší porozumění a respekt mezi generacemi a může přispět k budování kohezivnějších komunit“ (Fisher). Na sympozium navazuje jednání výzkumné sítě „Učení pro pracoviště“ fungující v rámci ASEM Lifelong Learning Hub. Jednacím jazykem je angličtina. Webové stránky: http://intergenerationallearning.cz/

Finálové kolo soutěže studentských prací o cenu G. A. Lindnera

Pondělí 16. 11. v 14:10-15:40 hodin FF MU, Gorkého 7, učebna G24 Finálové kolo nejlepších studentských prací s pedagogickou tématikou v roce 2015.

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin pedagogiky a školství

Prezentace

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.; Mgr. Michal Šimáně; doc. PhDr. Dana Knotová Ph.D. Středa 18. 11. v 10:50-12:20 hodin FF MU, A. Nováka 1, učebna B2:23 Prezentace výsledků výzkumného projektu realizovaného na Ústavu pedagogických věd.

Učitel a žáci v dialogickém vyučování

Prezentace

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.; Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.; Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. Středa 18. 11. v 16:00-17:20 hodin FF MU, Joštova 13, učebna M11 Prezentace výsledků výzkumného projektu realizovaného na Ústavu pedagogických věd.

Využití výzkumu v poradenské praxi, aneb jak se rodí inovace poradenských služeb?

Prezentace

Mgr. Lenka Hloušková Ph.D.; Mgr. et Mgr. Jitka Ferdanová; Bc. Jana Veselá Čtvrtek 19. 11. v 10:50-12:20 hodin FF MU, Veveří 26-28, učebna K33 Prezentace výsledků výzkumného projektu realizovaného na Ústavu pedagogických věd.

Studium v zahraničí – co nabízí ÚPV v rámci schématu ERASMUS+

Čtvrtek 19. 11. v 11:00-14:00 hodin FF MU, Veveří 26-28, učebna ACOR, 3. patro Informace o možnostech studia v zahraničí a setkání zájemců o toto studium s jeho absolventy.

Systemic Modelling as Methodology of Focus Groups

Metodologický workshop

Caitlin Walker Čtvrtek 19. 11. v 14:00-15:30 FF MU, Veveří 26-28, učebna ACOR, 3. patro

Oswald von Wolkenstein (ca. 1378–1445): Dichter, Sänger, Ritter, Höfling – ein mittelalterlicher Mensch (Oswald z Wolkensteinu (ca. 1378–1445): Básník, pěvec, rytíř, dvořan – středověký člověk)

Přednáška v němčině se simultánním tlumočením

prof. Maxe Sillera (Univerzita Innsbruck) Pátek 20.11. v 17:30 FF MU, A. Nováka 1, místnost B2.13 Přednáška významného rakouského germanisty prof. Maxe Sillera z Innsbrucku o pozdně středověkém básníkovi a pěvci, rytíři a dobrodruhovi Oswaldovi z Wolkensteinu, jenž působil mimo jiné také ve službách císaře Zikmunda Lucemburského, je součástí mezinárodní vědecké konference o Zikmundově dvoře a kanceláři (Hof und Kanzlei Kaiser Sigismunds als politisches Zentrum und soziales System / The Court and Chancery of Emperor Sigismund as a Political Centre and as a Social Systém). V rámci této konference půjde o slavnostní večerní přednášku, která bude určena také širší akademické a kulturní veřejnosti. Po přednášce bude zařazeno hudební pásmo, v němž interpreti z Ústavu hudební vědy FF MU s doprovodem středověkých fidul zazpívají skladby Oswalda z Wolkensteinu.

Třetí symbol iniciačního stupně Voják na podlažní mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii: Nová interpretace

Přednáška

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. a Mgr. Tomáš Glomb Středa 18.11. ve 14:10–15:30 hodin FF MU, Gorkého 7, pracovna doktorandů, místnost J507 Přednáška představuje novou interpretaci třetího symbolu iniciačního stupně voják, který se objevuje na podlažní mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii.

Konfliktní identity, marginalizace a politika jako předmět multikulturního vzdělávání na středních školách

Představení projektu Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci (CERME)

Čtvrtek 19.11. ve 14:10–15:45 hodin FF MU, Gorkého 7, pracovna doktorandů, místnost J507 Prezentace se zaměří na pojetí kultury, z něhož vychází projekt CERME jako projekt vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy. Pokusí se vyjasnit, jakým způsobem uplatňování tradiční rigidní kategorie kultury vázané na představu vzorců jednání a interpretace každodenní zkušenosti spojené s konkrétní geografickou lokalitou či etnikem znemožňuje provádět efektivní multikulturní výchovu, respektive edukaci usilující přispět ke zprostředkovávání rovných příležitostí a společenské integrace lidí s odlišnými životními styly a strategiemi. To znamená ukázání toho, proč tím nejškodlivějším, o co lze v rámci multikulturního vzdělávání usilovat, je ukazování rozdílů mezi různými „kulturami“ formou aktivit jako je vaření národních jídel apod. Pokusí se zdůvodnit, proč takový přístup k věci namísto rozvíjení schopnosti vzájemně smysluplně interagovat a respektovat odlišnosti vede spíš osvojování stereotypů, které takovému respektu brání. V kontrastu k tomu ukáže, jak se s problémem vyučování o kultuře a rozvíjení podmínek pro úspěšnou integraci kulturní různorodosti vypořádal projekt CERME a představí výukový materiál, který v rámci projektu vznikl. Témata budou probírána v souvislosti s aktuální uprchlickou krizí a bude ukázáno, jak do výuky vhodně zakomponovat veřejnou diskusi na toto téma.

Anatomie náboženství spojená s besedou s účinkujícími členy výzkumného týmu LEVYNA

Promítání dokumentu ČT

Středa 18.11. v 19:10–20:50 hodin FF MU, Gorkého 7, učebna J21 Religionistika prošla v posledních desetiletích dynamickou změnou. Na místo historického a teoretického bádání nastupuje vědecký výzkum kladoucí si zcela nové otázky o religiozitě člověka. Za použití vědění z oblasti psychologie, lékařství, neurověd nebo sociálního výzkumu se dnešní vědci snaží přijít na kloub otázkám typu: Proč se lidé vůbec chovají nábožensky? Co se děje v člověku při náboženském rituálu? Jedním z top světových pracovišť, které hledá na tyto otázky odpověď, je centrum pro experimentální výzkum náboženství LEVYNA sídlící v České republice. Snímek představuje jevy, s nimiž se setkáváme v náboženském chování člověka, jako jeho přirozenou součást. Umožní lépe pochopit, jak náboženství ovlivňuje vnímání a chování člověka a jak se promítá do jeho společenského života. (http://www.csfd.cz/film/405345-anatomie-nabozenstvi/prehled/)

Úzkost způsobuje ritualizované chování

Přednáška

Mgr. Jan Krátký Středa 18.11. v 15:50–17:30 hodin FF MU, Gorkého 7, pracovna doktorandů ÚR FF MU, místnost J507 Tým Laboratoře pro Experimentální výzkum náboženství při FF MU přispěl v nedávné době významným způsobem k pochopení vnitřních mechanismů ritualizovaného chování, když doložil a experimentálně ověřil vnitřní návaznost mezi individuálně zažívanou úzkostí a ritualizovaným chováním. O tom, že by úzkost mohla hrát klíčovou roli při výskytu ritualizovaného chování se delší dobu spekuluje například v etologii či klinické psychologie. Ukázat její kauzální souvztažnost v experimentálních podmínkách je však novým počinem. Prezentace na týdnu vědy by vedle krátké prezentace samotného experimentu představila význam studie v návaznosti na klasické koncepce rituálu. Výsledky prezentovaného výzkumu byly publikovány v prestižním odborném časopise Current Biology.

Prezentace výzkumného projektu – Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I

Pondělí 16.11. v 9:30-12:00 hodin FF MU, A. Nováka 1, místnost A31 V rámci prezentace projektu budou představeny aktivity studentů doktorského studia Ústavu slavistiky a rovněž i jednotlivé výzkumné sondy mladých badatelů, které byly součástí pilotního ročníku slavistické doktorské konference uskutečněné v říjnu 2015. Jednotlivá vystoupení tak umožňují nahlédnout na reflexi slovanského literárního prostoru z pohledu nejmladší generace slavistů. Na akci bude rovněž představen předkonferenční sborník Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I prezentující nejenom výzkum mladých badatelů z Masarykovy univerzity, ale i studentů z dalších 12 slavistických pracovišť ze Slovenska, Rakouska, Polska a Itálie.

Harmonogram akce:
09:30 – 09:45
Mgr. Eliška Gunišová – PaedDr. Lenka Paučová: Prezentace aktivit doktorských studentů na Ústavu slavistiky 09:45 – 10:05
Mgr. Pavel Pilch: Kámen, nůžky, ajvar — specifika superhrdinů současného komiksu zemí bývalé SFRJ 10:05 – 10:25
Mgr. Jaroslava Smejkalová: Princípy mýtopoetiky v diele Bruna Schulza 10:25 – 10:45
Mgr. Simona Švandová: Prostredie a postava v česko-slovenskom (dedinskom) realizme 10:45 – 11:05
PaedDr. Lenka Paučová: „Knihy majú svoje osudy, už keď sa tvoria…“ Deníkové zápisky Moje deti E. M. Šoltésové a Dostojevského Deník spisovatele 11:05 – 11:25
Mgr. Eliška Gunišová: Fenomén ženského cestopisu v slovenskej literatúre 11:25 – 11:45
Mgr. Galina Prokudina: Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести М. Горького «Трое» 11:45 – 12:00
Závěrečná diskuse

Garanti akce:
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. PaedDr. Lenka Paučová Mgr. Eliška Gunišová

Tvůrčí dílna překladu z francouzštiny

PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D Čtvrtek 19.11. v 9:00–10:45 hodin FF MU, Gorkého 7. učebna G21 V rámci překladatelské dílny se budou zájemci o překlad moci na 2-3 hodiny stát členy „překladatelského týmu“, který vybere jeden z nabízených francouzských textů (uměleckých, odborných, žurnalistických...), ujasní si východiska, cíle a postupy tvorby překladu a vytvoří rukopis odpovídající profesionálním požadavkům.

Galerie

Místo konání

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420 549 495 251
E-mail: zadrazilova@phil.muni.cz